Chcesz działać  na rzecz łagodzenia skutków zmian klimatu, lub już jesteś zaangażowany?

Multiplikujmy kompetencje, działajmy i publikujmy razem.

Napisz do mnie o sobie  i o swoim pomyśle,

założę Ci konto autora.

 Działajmy w myśl  3 zasad etyki Permakultury, dopełnionych czwartą – wspólnym działaniem na ich rzecz.

TROSKA O ZIEMIĘ, TROSKA O INNYCH, SPRAWIEDLIWY PODZIAŁ i WSPÓLNOTA DZIAŁAŃ.

 

                                                                                                                              Gabi@gdziejestwoda.pl