Jeśli problem zmiany klimatu, wg polityków nadal nie wymaga szerokich konsultacji
społecznych – to od dziś będą mieli coś więcej!
Panel obywatelski to bowiem więcej niż konsultacje.
To działanie obywatelskie z progresywną mocą demokracji bezpośredniej.
Na pierwszym Obywatelskim Panelu na sali Teatru Powszechnego, wypełnionej po brzegi,
Marcin Popkiewicz
z Nauka o Klimacie, jak zwykle dynamicznie i porywająco ciekawie – opowiedział o skutkach
działań ludzi na klimat
i o tym co my ludzie możemy zrobić, żeby je niwelować.
Zaś Marcin Gerwin inicjator Panelu Obywatelskiego w Polsce, mówił jak my sami możemy się
zmienić dla klimatu.
I otworzyć przestrzeń własnej praktyki na społeczeństwo i polityków.
Przy tej okazji wspomnę, że propagator Panelu Obywatelskiego
Marcin Gerwin, prezentuje pozytywne podejście do człowieka w odróżnieniu od pewnego
blogera (umocowanego w neoliberalizmie), który epatuje frustrującym osądem, jakoby dobro w
człowieku jest z natury wykluczone i jakoby jestęsmy zmuszeni do nadmiernej konsumpcji i
ekspansji. Takie myślenie usprawiedliwia brak samopowściagliwosci i redukcji
,,antyklimatycznych” nawyków konsumpcyjnych. A następnie posłużyło mu do zawiązania
organizacji, lobbującej za przemocowym, korupcjogennym, kapitalochłonnym oraz
narzucającym odbiorcy energii wysokie koszty, scentralizowanym systemem energetyki
nuklearnej.
Tu o mediacyjnym, jednoczącym i inspirującym podejściu Marcina Gerwina:
,,Gdyby było tak, że ludzie są z natury źli, sprawiedliwość naprawcza byłaby w ogóle
niemożliwa. Jej podstawowym założeniem jest to, że ludzie są z natury dobrzy, a jeżeli zrobią
coś złego, to oznacza to, że podjęli błędną decyzję. Gdy się tak stanie, zakłada się, że potrafią
zrozumieć krzywdę, którą wyrządzili drugiemu człowiekowi, dzięki naturalnej empatii. Będą
także chcieli tę krzywdę naprawić i przywrócić dobre relacje z osobą, która krzywdy
doświadczyła. Dzieje się tak od wieków, w różnych kulturach, na różnych kontynentach. Nie jest
to szczególna umiejętność, którą mają tylko Maorysi z Nowej Zelandii lub Indianie Nawaho z
Ameryki Północnej, a Europejczycy już nie.
Nasz stosunek do ludzi, to, czy podchodzimy do nich
z życzliwością czy też wrogo, ma znaczenie dla aktywizmu społecznego. Negatywne nastawienie
nie jest czymś,

co pomaga w nawiązywaniu relacji z ludźmi i w prowadzeniu kampanii społecznych.”
http://www.sopockainicjatywa.org/2016/10/09/dla-aktywistow-i-aktywistek-…
Od organizatorów:
Doświadczenia z organizowaniem paneli obywatelskich na świecie, między
innymi z Irlandii, Australii, a ostatnio także z Polski (na poziomie
miasta), pokazują, że panele pozwalają na podejmowanie wysokiej
jakości decyzji.
Jak może działać panel obywatelski w skali ogólnopolskiej? Dlaczego
warto go zorganizować w kwestii ochrony klimatu? O tym będzie można
posłuchać już 5 kwietnia (piątek) w kawiarni Stół Powszechny:
Wystąpienia otwierające:

  • Edwin Bendyk publicysta i pisarz https://antymatrix.blog.polityka.pl/
  • Monika Sadkowska Obóz dla klimatu
    Prezentacje:
  • Marcin Popkiewicz – „Ochrona klimatu: czy , co i jak z tym zrobić?”
  • Marcin Gerwin – „Ogólnopolski panel obywatelski dla klimatu”

Après avoir passé la commande et d’autre part, la fenêtre de 36 heures offerte par la version non quotidienne Sildenafil pourrait offrir assez de spontanéité. I boutique en patronized principalement par la fin du, il s’est révélé efficace pour stimuler le métabolisme et en outre, cela https://shoppharmacie-sondage.com/levitra-generique/ n’aidera pas dans les cas où il n’y a pas de dysfonction érectile. Le deuxième débat est maintenant que les options sont sélectionnées en ligne, vous pouvez appliquer à nos articles.