Depresja klimatyczna, depresja cywilizacyjna, depresja klasy wyzyskiwanej mają związek z tym że:

kapitalizm zabija

nie ma planety B.

Ale jest plan B,

który może zadziałać z woli większości społeczeństwa:

uspołecznienie środków produkcji

i wspólna praca na nasze potrzeby

a nie na rzecz monetaryzacji ziemi i na maksymalizację zysków kapitalistów.

Obecnie kapitalizm tworzy warunki pod swój własny upadek, przez akumulację kapitału która pogłębia nierówności,

między posiadaczami kapitała a tymi, którzy na nich pracują nieświadomi nieustającego wyzysku,

ale także pod upadek ludzkości i całego ziemskiego ekosystemu.

,,Ekonomista mówi nam, że pierwotnie i zgodnie z pojęciem

cały produkt pracy należy do robotnika.

Równocześnie jednak mówi nam, że w rzeczywistości robotnikowi przypada najmniejsza i najniezbędniejsza część produktu;

tylko tyle, ile potrzeba, żeby istniał nie jako człowiek,

lecz jako robotnik, żeby rozmnażał nie ród ludzki,

lecz niewolniczą klasę robotników.” -K.Marks.

Kapitalizm nie walczy z biedą. Kapitalizm tworzy biedę a później ją kryminalizuje.

Rosnąca część ludności świata cierpi głód i niedożywienie, podczas gdy światowe rolnictwo wytwarza wystarczająco dużo żywności by wyżywić populację o 50% większą od obecnej. W tym samym czasie, kapitalistyczna produkcja dla zysku niszczy coraz więcej i więcej zasobów ekologicznych planety.

Nic z tego nie dzieje się z przypadku. To bezpośredni rezultat sposobu, w jaki system kapitalistyczny reprodukuje sam siebie. Niemal 150 lat temu Karol Marks napisał, że kapitalizm „rodzi się ociekając krwią i brudem wszystkimi porami, od stóp do głowy”. Praca dzieci, niewolnictwo i slumsy, wszystko pozwoliło właścicielom kapitału przynieść niesłychane zyski. Ale horrory wczesnego uprzemysłowienia bledną w porównaniu z ludobójstwem, wojnami i głodem który kapitalizm narzuca światu dziś. Warunkiem walki o <cenzura> jest dogłębne i dalekosiężne rozumienie sposobu działania dzisiejszego kapitalizmu.

Nasze poglądy nie są jedynie wytworem naszych refleksji. Idee których bronimy, są oparte na historycznym doświadczeniu, które nagromadziła międzynarodowa klasa pracownicza w ciągu ostatniego półtora wieku walki przeciwko kapitalistycznemu wyzyskowi.

Kapitalizm bazuje na tym ilu najsilniejszych

może wyzyskać i ile przechwycić wartości

,,Kapitalizm zależy od tego czym jest kapitał.

Dziś są to pieniądze, jutro zdrowa gleba i woda. „

Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu,

będzie miał jeszcze wyższe stadia – barbarzyństwa – niestety

,,Imperializm jest to kapitalizm na tym stadium rozwoju,

kiedy ukształtowało się panowanie monopolów i kapitału finansowego, kiedy nabrał wybitnego znaczenia wywóz kapitału, rozpoczął się podział świata przez międzynarodowe trusty

i zakończony został podział całego terytorium kuli ziemskiej

przez największe kraje kapitalistyczne.”