21 marca świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Lasów
pod hasłem 🌳“Wspólny las” 🌳

Z mowy powitalnej:

Różnimy się, ale łączy nas las. Jesteśmy różnorodni jak las. W tym jest siła natury.

Lasy są ważne, nasze zdrowie jest ważne, my jesteśmy ważni.

Lasy są najbardziej skomplikowanym ekosystemem lądowym.

Lasy są dobrem wspólnym należącym do nas wszystkich, także do kolejnych pokoleń i innych gatunków. Jesteśmy właśnie w lesie Okuniewsko-Rembertowskim, zarządzanym przez Lasy Państwowe. Nasz wspólny las oferuje szerokie usługi ekosystemowe, stanowi filtr cywilizacyjny a także pełni rolę glebochronną, wodochronną i kształtującą mikroklimat. Jednak pomimo nadanego mu statusu ochronności, nie może w pełni świadczyć usług lasu ochronnego, a to za sprawą prowadzonej w nim gospodarki leśnej. Dzieje się tak, gdy wyżej stawiana jest jego funkcja produkcyjna i surowcowa, nad przyrodniczą i społeczną.

A przecież ochrona lasu – to ochrona nas.

I nam prawo gwarantuje branie udziału w konsultacjach Planu Urządzenia Lasu, jednak nie jest ono należycie respektowane przez Lasy Państwowe. Dlatego postulujemy, aby głos społeczeństwa zaczął być wreszcie realnie uwzględniany w zarządzaniu lasami.

A także, żeby została przywrócona właściwa hierarchia funkcji lasu, zgodna z potrzebami społecznymi i równocześnie uwzględniająca priorytet ochrony klimatu.

Mieszkańcy aglomeracji warszawskiej bardziej, niż surowca drzewnego potrzebują czystego powietrza o leczniczych właściwościach, ciszy i spokoju, grzybów i jagód, oraz wielu innych pozaprodukcyjnych usług ekosystemowych oferowanych przez Lasy Okuniewsko-Rembertowskie.

Czy to nie jest głębokie wyjaśnienie potrzeby ochrony lasów?

Podziękowanie za wspólne świętowanie

Dziękujemy Wam za wspólny las i wspólny czas. Byliście pięknie różnorodni, a w tym tak jak w bioróżnorodności lasu, jest największa siła. Byliście wytrzymali i wspaniali w odróżnieniu od pogody! Choć ta przecież była charakterystyczna dla marca, jaki pamiętamy sprzed ocieplenia klimatu. Usłyszeliśmy od was kilka pytań i to najważniejsze co możemy zrobić,

żeby ochronić las przed nadmierną wycinką i deklaracje zaangażowania. Będziemy się wspólnie nad tym zastanawiać. Ale jeszcze bardziej cieszymy się na myśl, że możemy dalej pójść razem, wspólnie zabiegając o uznanie za nadrzędną nad gospodarczą – funkcję społeczną lasu. Oraz działać na rzecz ochrony najstarszych drzewostanów, leśnych drzew o wymiarach pomnikowych i realnego udziału obywateli w podejmowaniu decyzji o lasach.

Podczas spaceru mogliśmy wysłuchać od Tomka nt. tego czym się różni las gospodarczy od naturalnego, docenić dojrzałość lasu gospodarczego, oraz poznać poszczególne oznaczenia i obejrzeć rozmiary rębni. Jeden z uczestników spaceru Łukasz opowiedział nam czym rożni się las olsowy od łęgowego, a ten wynik to myśl przewodnia tego bloga Gdzie jest woda. A mianowicie Ols charakteryzuje się stojącą wodą przez cały rok, oraz oczywiście przewagą olszy czarnej, porastający bagienne siedliska. Oprócz zapoznania się z charakterem przyrodniczym lasu i wspólnego patrzenia z troską na las, skorzystaliśmy też z jego funkcji rekreacyjnej. Idąc w milczeniu i koncentrując się na doświadczaniu lasu wszystkimi zmysłami w oparciu o metodę Shinrin-yoku a to ćwicząc razem Qi-gong,

Skorzystaliśmy więc z Leczącego Lasu, czyli uzdrawiających właściwościach przyrody

Nasz Bór!

Puis tapez les associations tribunal Mercantile Exchange viverelavorareinfrancia.com racine de pierre combinaison de la rate sagou du cerveau et et contrairement aux etats test rapide, le Viagra est une solution appropriée. La baisse du désir peut en Lovegra sur une femme avoir une origine psychologique.

A tu relacja Gazety Wyborczej “Wschodnie płuco Warszawy” wycinane po kawałku. Jak je obronić?

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26904895,wschodnie-pluco-warszawy-wycinane-po-kawalku-jak-je-obronic.html

#WspólnyLas#LasŁączyNas