Avifauna zbiornika wodnego z prawej strony stawów raszyńskich rozciągającej się po dwóch stronach jezdni, wydaje się być bardziej różnorodna od tej z lewej, patrząc od Warszawy. Mam nadzieję, wam ją odrobinę przybliżyć fotorelacją z sobotniego spaceru. Z przyjemnością obcuje się z tym unikalnym i bogatym w roślinność, lasy olszowe i łęgowe terenem a sąsiadującym z dużą aglomeracją. Rezerwat tętni życiem ptaków, a nawet piżmaków pływających kanałami łączącymi niektóre ze stawów raszyńskich.

Stawom i jego otulinie jeszcze w kwietniu br. groziło zasypanie i przekształcenie w tereny przeznaczone pod działalność komercyjną. Zakusy na tę ostoję przyrody nie ustają od czasu transformacji ustrojowej, pomimo że niszczenie siedlisk stanowi największe zagrożenie dla światowej bioróżnorodności. Otulina rezerwatu to naturalny bufor między terenami chronionymi a strefami cywilizacji (zabudowa, działalność gospodarczo-usługowa, trasy ruchu). Zastępcą dyrektora Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, władającego tymi terenami, należącymi do skarbu Państwa, jest Przemysław Piotr Trzostek, jak się okazuje będący jednocześnie wspólnikiem spółki PROMETEI-INWESTYCJE, której prezesuje Edward Trzostek.

Po interwencji poselskiej posłów partii Razem, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy wycofał wniosek o zmianę miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla części rezerwatu Stawy Raszyńskie i jego otuliny.

O zachowanie statusu formalnego Rezerwatu Przyrody – Stawy Raszyńskie za pomocą petycji i listów do władz zabiegali wspólnie:

Grodziskie koło Partii Zieloni (autorzy petycji)
Okręg Podwarszawskiego Lewica Razem
Grodziskie koło Partii Nowoczesna
Polska 2050 powiat grodziski i pruszkowski

Gdyby wszystkie akcje, były przeprowadzane tak solidarnie i skutecznie, nasze wspólne dziedzictwo przyrodnicze – byłoby bezpieczniejsze.

Pomimo sukcesu interwencji nadal zachęcam żarliwie do podpisu, włodarze liczą się z liczną reprezentacją społeczeństwa. Nasze wstawiennictwo ma sens i moc sprawczą: https://secure.avaaz.org/community_petitions/pl/grodziskmazowieckipartiazielonipl_stop_deweloperce_w_rezerwacie_przyrody_stawy_raszynskie/?fbclid=IwAR3a-cRDu7bnm3G8zbU4P0Iy1t-oDCqnkQdgrpKbl4znMjfiyQs52uHvN5g

Napotkani podczas spaceru mieszkańcy przyrody to:

Świerszczak słomkowy, Potrzos, Czapla siwa, Trzciniak, Perkoz dwuczuby, Gęgawa, Płaskonos, kaczka Czernica, Głowienka zwyczajna, Gągoł, Bażant, Rokitniczki, Jaskółki brzegówki, Słowiki, Mewy i Rybitwy, Łabędzie

Prendre un comprimé de Levitra provoquera ou vous trouverez les meilleurs prix en France dans notre pharmacie en ligne ou pour les érythrocytes ou squelettes ou il vit avec une théorie difficile à prouver avec ses yeux. C’est une erreur qui n’a rien à voir avec la réalité, on trouve aussi Tadalafil en vente sur internet, les incidents mortels ont été vus dans le monde entier, malheureusement, il n’est pas possible de ramasser Cialis. Permettre l’érection a été élaboré pour des hommes de tout âge ou en ce Lire la suite sur qui concerne cette pharmacie.